Вісник "Інформаційні системи та мережі"

Українська

Запрошуємо Вас до публікування Вашої наукової статті у Віснику «Інформаційні системи та мережі»!

Щороку кафедрою публікується науковий збірник Вісник Національного університету "Львівська політехніка" "Інформаційні системи та мережі", котрий включено ВАК України до переліку фахових видань для публікації основних результатів дисертаційних досліджень.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» серії «Інформаційні системи та мережі» має тематичне спрямування за галуззю наук згідно Наказу «Про затвердження Переліку наукових спеціальностей» № 1057 від 14.09.2011 (зареєстровано 30 вересня 2011 р. за № 1133/19871):

 • 05 – Технічні науки

та групами спеціальностей:

 • 05.13.00 – Інформатика, обчислювальна техніка та автоматизація (технічні);
 • 05.13.03 – Системи та процеси керування (технічні);
 • 05.13.05 – Комп’ютерні системи та компоненти (технічні);
 • 05.13.06 – Інформаційні технології (технічні);
 • 05.13.07 – Автоматизація процесів керування (технічні);
 • 05.13.09 – Медична та біологічна інформатика і кібернетика (технічні);
 • 05.13.12 – Системи автоматизації проектувальних робіт (технічні);
 • 05.13.21 – Системи захисту інформації (технічні);
 • 05.13.22 – Управління проектами і програмами (технічні);
 • 05.13.23 – Системи та засоби штучного інтелекту (технічні);
 • 01.05.00 – Інформатика і кібернетика (технічні);
 • 01.05.02 – Математичне моделювання та обчислювальні методи (технічні);
 • 01.05.03 – Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем (технічні);
 • 01.05.04 – Системний аналіз і теорія оптимальних рішень (технічні);
 • 10.02.21 – Структурна, прикладна та математична лінгвістика (технічні).

Вісник індексується в Google Scholar.

Вимоги до оформлення статті:

 • стаття українською або англійською мовою;
 • кількість сторінок статті від 5 (одна сторінка містить 4000 символів з пробілами);
 • англомовна розширена анотація розміром 3000 символів без пробілів або не менше 4000 символів з пробілами в окремому файлі із зазначенням назви статті, авторів та місця їх роботи (приблизно 1 сторінка); 
 • наявність листа клопотання на фірмовому бланку, якщо хоч один співавтор не з НУЛП ;
 • наявність внутрішньої рецензії;
 • наявність зовнішньої рецензії.

 

З організаційних питань звертатись до технічного секретаря к.н.с.к. Веретеннікової Наталії Вячеславівни:

ДолученняРозмір
Файл Шаблон статті (завантажити doc)28.57 КБ