Дисертації

Вид дисертації Автор Назва Спеціальність Автореферат Керівник (консультант) Ріксортувати за спаданням
кандидатська Чирун Любомир Вікторович Розробка методів апроксимації трансферних функцій з використанням неперервних дробів в системах синтезу мови 01.05.02 – Математичне моделювання та обчислювальні методи PDF icon Автореферат д.т.н., професор Русин Б.П. 2007
докторська Литвин Василь Володимирович МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ПОБУДОВИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ СИСТЕМ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ НА ОСНОВІ АДАПТИВНИХ ОНТОЛОГІЙ 01.05.03 – математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем PDF icon Автореферат д.т.н., професор Пасічник В.В. 2012
кандидатська Вовк Олена Борисівна МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ПІДВИЩЕННЯ ЖИТТЄЗДАТНОСТІ ВЕБ-САЙТУ ЯК ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОДУКТУ 05.13.06 - інформаційні технології Microsoft Office document icon Автореферат д.т.н., професор Шаховська Н.Б. 2013
докторська Шаховська Наталія Богданівна Організація просторів даних у складних інформаційних системах 05.13.06 – Інформаційні технології PDF icon Автореферат д.т.н., професор Пасічник В.В. 2013
кандидатська Ришковець Юрій Володимирович Методи та засоби побудови веб-галерей з урахуванням інтересів користувача 01.05.03 – математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем PDF icon Автореферат д.т.н., професор Жежнич П.І. 2013
кандидатська Висоцька Вікторія Анатоліївна МЕТОДИ І ЗАСОБИ ОПРАЦЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ В СИСТЕМАХ ЕЛЕКТРОННОЇ КОНТЕНТ-КОМЕРЦІЇ 05.13.06 – Інформаційні технології PDF icon Автореферат д.т.н., професор Берко А.Ю. 2014
докторська Буров Євген Вікторович Методи та засоби побудови програмних систем на основі онтологічних моделей задач 01.05.03 – математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем PDF icon Автореферат д.т.н., професор Пасічник В.В. 2015
кандидатська Демчук Андрій Богданович МАТЕМАТИЧНЕ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОДАННЯ ВІДЕОКОНТЕНТУ ДЛЯ ОСІБ З ВАДАМИ ЗОРУ 01.05.03 – математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем PDF icon Автореферат д.т.н., професор Литвин В.В. 2015
кандидатська Лозинська Ольга Володимирівна СИСТЕМА КОМП’ЮТЕРНОГО ПЕРЕКЛАДУ УКРАЇНСЬКОЇ ЖЕСТОВОЇ МОВИ З ВИКОРИСТАННЯМ ГРАМАТИЧНО ДОПОВНЕНОЇ ОНТОЛОГІЇ 10.02.21 – структурна, прикладна та математична лінгвістика PDF icon Автореферат д.т.н., професор Пасічник В.В. 2016
кандидатська Оборська Оксана Володимирівна МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ МОДЕЛЮВАННЯ ПЕТЛІ БОЙДА У ВІЙСЬКОВИХ ЗАСТОСУВАННЯХ З ВИКОРИСТАННЯМ ОНТОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ 01.05.03 – математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем PDF icon Автореферат д.т.н., професор Литвин В.В. 2016