Магістерський рівень

126 «Інформаційні системи та технології»

Забезпечити студентам здобуття поглиблених теоретичних та практичних знань, умінь та розуміння з інформаційних систем та технологій (ІСТ), що сприяють соціальній стійкості й мобільності випускника на ринку праці, а також дасть їм можливість ефективно виконувати завдання інноваційного характеру відповідного рівня професійної діяльності, яка орієнтована на дослідження й розв’язання складних задач проектування, розгортання, інтегрування та тестування, впровадження і експлуатацію ІСТ у різних галузях людської діяльності, національної економіки та виробництва.

Українська

124 «Системний аналіз»

Спеціалізація «Системи і методи прийняття рішень»

Магістри вивчають методологію системного, структурного та об’єктно-орієнтованого аналізу складних об’єктів і систем, проектування й використання баз і сховищ даних, розроблення та застосування інформаційних комп’ютерних систем і технологій аналітичного та управлінського характеру, принципи побудови та особливості функціонування сучасних  інформаційних систем і комп’ютерних мереж.

Українська

122 «Комп’ютерні науки»

Спеціалізація «Системи штучного інтелекту»

Магістри вивчають застосування систематизованого і упорядкованого підходу до аналізу, проектування, програмування, експлуатації і супроводу інтелектуальних систем як інструменту наукових досліджень та розв’язування складних науково-технічних задач.

Українська