Освітньо-науковий рівень PhD

Українська

Кафедра ІСМ здійснює підготовку кандидатів та докторів наук за такими науковими спеціальностями:

  • 124 «Системний аналіз»;
  • 122 «Комп'ютерні науки та інформаційні технології»;
  • 121 «Інженерія програмного забезпечення».