124 «Системний аналіз»

Українська

Спеціалізація «Системи і методи прийняття рішень»

Магістри вивчають методологію системного, структурного та об’єктно-орієнтованого аналізу складних об’єктів і систем, проектування й використання баз і сховищ даних, розроблення та застосування інформаційних комп’ютерних систем і технологій аналітичного та управлінського характеру, принципи побудови та особливості функціонування сучасних  інформаційних систем і комп’ютерних мереж.

Професія та сфера діяльності магістрів

Адміністратор баз даних, аналітик з комп’ютерних комунікацій, аналітик комп’ютерного банку даних, аналітик систем, науковий співробітник, керівник комп’ютерного центру, конструктор комп’ютерних систем, менеджер проекту, провідний програміст, провідний фахівець з програмного забезпечення, програміст прикладний, інженер-програміст.