122 «Комп’ютерні науки»

Українська

Спеціалізація «Системи штучного інтелекту»

Магістри вивчають застосування систематизованого і упорядкованого підходу до аналізу, проектування, програмування, експлуатації і супроводу інтелектуальних систем як інструменту наукових досліджень та розв’язування складних науково-технічних задач.

Професія та сфера діяльності магістрів

Наукові співробітники; аналітик комп’ютерного банку даних; адміністратор бази даних; адміністратор системи; аналітик з комп’ютерних комунікацій; конструктор комп’ютерних систем; інженер-дослідник з комп’ютеризованих систем та автоматики; інженер з програмного забезпечення комп’ютерів; інженер з комп’ютерних систем; інженер-програміст; програміст; програміст прикладний; програміст системний; інженер із застосування комп’ютерів.

 

Спеціалізація «Управління проектами»

Магістри вивчають програмні засоби та технології для управління ІТ-проектами, методологію керівництва проведенням наукових досліджень і розроблень проектів та програм, методи виконання ІТ-проектів засобами CASE-технологій, оцінювання етапів і кінцевих результатів виконання робіт ІТ-проекту та здійснення коригування параметрів ІТ-проекту, принципи побудови та особливості функціонування сучасних обчислювальних систем, інформаційних і комп’ютерних мереж, нормативно-правові документи і методологію формування проектної документації по ІТ проектах.

Професія та сфера діяльності магістрів

Керівник проектів; архітектор проектів; журналіст проектів; керівник групи розробників ІТ проектів; проектний аналітик; старший розробник; керівник ІТ служб на підприємствах; начальник відділу інформаційних технологій; консультант директора з інформаційних технологій; адміністратор засобів інформаційних технологій підприємства; директор програми; директор проекту; сертифікований менеджер проекту; професійний менеджер проекту; практикуючий менеджер проекту.