122 "Комп’ютерні науки" перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Українська

Освітня програма зі спеціальності 122 „Комп’ютерні науки” націлена на підготовку фахівців з управління ІТ-проектами (Project Manager, РМ) та їх інтеграції та адмініструванні (DevOps). Це фахівці з проектування інформаційних систем, планування виконання задач, контролю, комунікаціями, оперативного вирішення проблем під час розроблення програмного забезпечення, супроводу проекту розроблених інформаційних систем, їх „живучості” (внесення змін в розроблене забезпечення зі використанням сучасних інформаційних технологій).

Наші фахівці після закінчення бакалаврату зі спеціальності 122 „Комп’ютерні науки” будуть вміти:

  • ефективно здійснювати планування, виконання проектних дій та управління ризиками і якістю проектів на основі нормативно-методичних положень, стандартів і норм певної прикладної області для управління ІТ-проектом, формувати вимоги відповідності інформаційної системи технічному завданню;
  • вивчати та критично оцінювати нові методології управлінні ІТ-проектами, ґрунтуючись на фахових у цих областях наукових літературних джерелах;
  • бути лідером розроблення та виконання проекту інформаційної системи; ефективно здійснювати вибір концептуальної моделі середовища інформаційної системи, на основі методології інженерії даних і знань;
  • формулювати функціональні вимоги до процесів інтеграції та адміністрування інформаційних систем;
  • розробляти ефективні інструменти, що допомагають групам розробників і системних адміністраторів швидко і надійно розгортати додатки для упорядкування складних середовищ і пропонувати нові можливості своїм клієнтам.

Професія та сфера діяльності випускників

Комерційні фірми, проектні організації, комерційні банки та біржі, інвестиційні компанії, фірми-розробники програмних продуктів для економіки та бізнесу, інформаційні підрозділи Державної податкової служби, органи державної статистики, інформаційні підрозділи структур державної адміністрації, інші установи та організації як провідні спеціалісти з розроблення і застосування інтелектуальних систем опрацювання інформації та комп'ютерних систем підтримки прийняття рішень в проектуванні, розробленні, налагодженні та використанні інформаційних технологій та автоматизованих інформаційних систем для корпорацій, фінансово-кредитних установ, банків та ін.