Висоцька Вікторія

Рік випуску: 
2001
Період навчання: 
1996-2001
Відомості про випускника: 
Кандидат технічних наук. 27 листопада 2014 року Висоцька В.А. захистила дисертаційну роботу у спеціалізованій вченій раді Д35.052.14 за спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології та отримала диплом кандидата технічних наук згідно наказу «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань» № 217 від 26.02.2015. Понад 14 років науково-педагогічної роботи у ВНЗ. З 2015 р. доцент кафедри «Інформаційні системи та мережі» Національного університету «Львівська політехніка», заступник завідувача кафедри з наукової роботи. Окрім викладацької роботи, виконує обов'язки секретаря Вісника Національного університету«Львівська політехніка» серії «Інформаційні системи та мережі». 2001 році закінчила Національний університет «Львівська політехніка» за спеціальністю «Інтелектуальні системи прийняття рішень» та здобула кваліфікацію магістра. З вересня 2002 року – стажист-дослідник, з листопада 2003 року – аспірант, з вересня 2004 року – асистент кафедри «Інформаційні системи та мережі» Національного університету «Львівська політехніка». З 2003 року працювала на викладацьких посадах інституту підприємництва та перспективних технологій. Навчалась в аспірантурі Національного університету«Львівська політехніка» в період з 2003 р. по 2007 р. Висоцька В.А. є автором понад 190 наукових праць, з них 95 статей у фахових виданнях України, з них 17 одноосібних, 1 монографія, 1 навчальний посібник з грифом МОН, 5 публікацій у виданнях, включених у міжнародну наукометричну базу SCOPUS, 16 публікацій у наукових періодичних виданнях інших держав, 17 публікація у виданні, включеному до міжнародних наукометричних баз Index Copernicus, NASA ADS, DOAJ, Google Scholar, Eyesource, EBSCO, CiteSeer, UlrichWeb, ScientificCommons та 59 публікацій за матеріалами наукових конференцій. Додаткову інформацію можна взнати із джерела http://victana.lviv.ua/index.php/naukovi-statti.