СИСТЕМА КОМП’ЮТЕРНОГО ПЕРЕКЛАДУ УКРАЇНСЬКОЇ ЖЕСТОВОЇ МОВИ З ВИКОРИСТАННЯМ ГРАМАТИЧНО ДОПОВНЕНОЇ ОНТОЛОГІЇ

Українська
Автор: 
Лозинська Ольга Володимирівна
Спеціальність: 
10.02.21 – структурна, прикладна та математична лінгвістика
Керівник (консультант): 
д.т.н., професор Пасічник В.В.
Рік захисту: 
2016
Вид дисертації: 
кандидатська
Анотація: 

У дисертації розроблено методи та засоби системи комп’ютерного перекладу анотованої української жестової мови з використанням граматично доповненої онтології. Досліджено проблему перекладу анотованої української жестової мови. Вперше побудовано систему правил для перекладу анотованої української жестової мови із використанням граматично доповненої онтології. Удосконалено метод комп’ютерного перекладу на основі правил анотованої української жестової мови з використанням граматично доповненої онтології. Одержав подальший розвиток метод наповнення онтологій з використанням предметно-орієнтованих мов, що дало змогу розробити граматично доповнену онтологію. У результаті розроблено систему комп’ютерного перекладу анотованої української жестової мови, що дало змогу підвищити відсоток правильно перекладених речень української словесної мови на українську жестову до 93,2 % порівняно зі статистичним методом перекладу (57,2 %) та методом перекладу на основі правил (75,3 %).