Проектування інформаційних систем

Автор(и): 
В.В. Литвин, Н. Б. Шаховська
Тип видання: 
навчальний посібник
Анотація: 

У навчальному посібнику розглядаються структурний і об’єктно-орієнтований підходи до логічного та фізичного проектування інформаційних систем. Детально описуються види діаграм, які реалізують ці підходи та мова уніфікованого моделювання UML. Розглядаються CASE-засоби, які призначені для побудови відповідних діаграм, поняття життєвого циклу проекту; аналізуються методи визначення цілей проекту і вибирання альтернатив реалізації проекту.
Навчальний посібник призначений для студентів, що навчаються за напрямами підготовки “Комп’ютерні науки” і „Системний аналіз”, для маґістрів спеціальностей, які базуються на цих напрямах підготовки, а також для маґістрів спеціальності «Консолідована інформація».

Кількість сторінок: 
380
Видавництво: 
Магнолія-2006
Рік: 
2011