Освітні програми

Назва програми Спеціальність Гарант Місць
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
Системний аналіз
(Вибіркові блоки: Business Analysis та Data Science)
124 „Системний аналіз” Верес Олег Михайлович, к.т.н., доцент, доцент кафедри ІСМ 125
Інформаційні системи та технології
(Вибіркові блоки: IT Project Management та DevOps)
126 „Інформаційні системи та технології” Василюк Андрій Степанович, к.т.н., доцент, доцент кафедри ІСМ 100
Другий (магістерський) рівень вищої освіти
Системи та методи прийняття рішень (Business Analysis) 124 „Системний аналіз” Литвин Василь Володимирович, д.т.н., професор, завідувач кафедри ІСМ 125
Аналіз даних (Data Science) 124 „Системний аналіз” Берко Андрій Юліанович, д.т.н., професор, професор кафедри ІСМ
Консолідована інформація (Business Intelligence) 124 „Системний аналіз” Басюк Тарас Михайлович, к.т.н., доцент, доцент кафедри ІСМ
Комп’ютерні лінгвістичні технології 124 „Системний аналіз” Кульчицький Ігор Маркіянович, к.т.н., доцент, доцент кафедри ПЛ
Системний аналіз (освітньо-наукова, 2-річна) 24 „Системний аналіз” Кравець Петро Олексійович, к.т.н., доцент, доцент кафедри ІСМ
Управління ІТ-проектами 126 „Інформаційні системи та технології” Кісь Ярослав Петрович, к.т.н., доцент, доцент кафедри ІСМ 85
Інформаційні системи та технології (освітньо-професійна, 1,5-річна) 126 „Інформаційні системи та технології” Кунанець Наталія Едуардівна, д.с.-к.н., професор кафедри ІСМ
Інформаційні системи та технології (освітньо-наукова, 2-річна) 126 „Інформаційні системи та технології” Висоцька Вікторія Анатоліївна, к.т.н., доцент, доцент кафедри ІСМ
Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти, PhD
Системний аналіз 124 „Системний аналіз” Пасічник Володимир Володимирович, д.т.н., професор, професор кафедри ІСМ 20
Інформаційні системи та технології 126 „Інформаційні системи та технології” Буров Євген Вікторович, д.т.н., професор, професор кафедри ІСМ 10
Українська