Особливості та переваги здобуття освіти зі спеціальності "Системний аналіз"

На відміну від унітарних спеціальностей, системний аналіз належить до категорії універсальних. Універсальність спеціальності обумовлена унікальною освітньою програмою, що базується на прикладних математичних дисциплінах, сучасних інформаційних технологіях і спеціальних дисциплінах, орієнтованих на вивченні сучасної теорії управління, теорії ухвалення рішень і методів математичного і комп’ютерного моделювання, широкого спектру техніко-економічних, соціальних, фінансових, екологічних, політичних процесів.

Така освіта дозволяє здійснювати підготовку студентів, що легко адаптуються до виробничої діяльності на IT підприємствах різного рівня, фінансових установах, високотехнологічних виробничих комплексах, аналітичних відділах установ державного управління, екологічних і енергетичних об’єктах та багато ін.

Випускники спеціальності «Системний аналіз» досконало володіють сучасними мовами та засобами програмування, а також потужними прикладними програмами, що дозволить з урахуванням прикладної математичної підготовки успішно конкурувати з випускниками інших освітніх напрямів комп’ютерного профілю.