Основи інформаційних технологій

Автор(и): 
Т.М. Басюк, НО. Думанський, О.В. Пасічник.
Тип видання: 
навчальний посібник
Анотація: 

В навчальному посібнику розглядаються питання побудови та функціонування сучасних апаратних та програмних засобів, які формують інформаційну складову сучасного суспільства. Розкрито особливості понять «інформація», «кодування даних», «системи числення», «архітектура комп’ютера», «програмне забезпечення». Призначено дтя студентів вищих навчальних закладів, які хочуть підвищити свої знання в галузі інформаційних технологій згідно із стандартом European Computer Driving Licence. Може бути корисним користувачам комп’ютерів, викладачам, спеціалістам з інформаційних технологій.

Зміст: 

ВСТУП

Розділ 1. ОСНОВНІ ЗАСАДИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

1.1.      Інформаційні технології

1.1.1.Апаратні засоби, програмне забезпечення та інформаційні технології

1.1.2.Типи комп’ютерів

1.1.3.Основні частини персонального комп’ютера

1.2.      Апаратні засоби

1.2.1.Материнська плата

1.2.2.Центральний процесор

1.2.3.Пристрої введення даних

1.2.4.Пристрої виведення даних

1.3.      Пам’ять

1.3.1.Типи пам’яті комп’ютера

1.3.2.Накопичувач на жорстких магнітних дисках

1.3.3.Накопичувачі на гнучких та оптичних дисках

і флеш-пам’яті

1.4.      Програмне забезпечення

1.4.1.Типи програмного забезпечення

1.4.2.Системне програмне забезпечення

1.4.3.Прикладне програмне забезпечення

1.5.      Інформаційні мережі

1.5.1.Локальні та ґлобальні мережі зв’язку

1.5.2.Застосування телефонних мереж в обчисленнях

1.5.3.Застосування бездротових мереж

1.5.4.Пристрої комунікації

1.5.5.Ґлобальна мережа Інтернет

1.5.6.Основні мережні сервіси

1.6.      Інформаційні технології та суспільство

1.6.1.Трансформації світу та суспільство

1.6.2.Здоров’я та безпека користувачів комп’ютерів

1.6.3.Організація робочого простору

1.7.      Захист даних, авторське право і закон

1.7.1.Правова охорона програмного забезпечення GNU GPL

1.7.2.Комп’ютерні віруси

1.7.3.Адміністративні засоби для боротьби з вірусами

Запитання для повторення та контролю знань

Запитання для самоконтролю

 

Розділ 2. Використання комп'ютера Та керування файлами

2.1.      Початкові навики роботи

2.1.1. Введення в операційну систему

2.1.2. Робота в операційній системі Windows

2.1.3.Файлова система та її структура

2.2.      Налаштування операційної системи

2.2.1.Налаштування робочого столу

2.2.2.Налаштування Панелі задач

2.2.3.Робота з провідником

2.3.      Робота зі стандартними програмами

2.3.1.Робота з програмами для опрацювання тексту

2.3.2.Робота з програмами для опрацювання графіки

2.3.3.Робота зі службовим програмами

2.3.4.Робота із панеллю керування

Запитання для повторення та контролю знань

Запитання для самоконтролю

 

РОЗДІЛ 3. Опрацювання текстів

3.1.      Початкові навики роботи

3.1.1.Знайомство з системою Microsoft Office

3.1.2.Способи запуску та закриття програм Microsoft Office

3.1.3.Складові частини вікна програм Office

3.2.      Робота із файлами у Microsoft Office

3.2.1.Відкриття документа

3.2.2.Створення та збереження документа

3.2.3.Властивості документа

3.3.      Режими перегляду документа

3.3.1.Режим розмітки

3.3.2.Режим структури

3.3.3.Звичайний режим

3.3.4.Режим читання

3.3.5.Веб документ

3.4.      Додаткові опції перегляду

3.4.1.Схема документа

3.4.2.На весь екран

3.4.3.Розділення вікна програми на дві частини

3.4.4.Зміна масштабу відображення документа

3.5.      Основні операції текстового процесора

3.5.1.Вставляння даних у документ Microsoft Word

3.5.2.Виділення фраґментів документа

3.5.3.Переміщення та копіювання фрагментів документа

3.5.4.Пошук та заміна інформації у документі

3.6.      Оформлення документів у Microsoft Word

3.6.1.Форматування шрифта документа

3.6.2.Форматування абзацу документа

3.6.3.Вирівнювання рядків

3.6.4.Табуляція

3.6.5.Створення списків

3.7.      Робота з таблицями

3.7.1.Способи створення таблиць

3.7.2.Вставляння, копіювання та видалення елементів таблиці

3.7.3.Основні параметри елементів таблиці

3.7.4.Форматування таблиці

3.8.      Додаткові можливості текстового процесора

3.8.1.Розрив сторінки

3.8.2.Колонтитули

3.8.3.Номери сторінок

3.8.4.Виноски

3.8.5.Вставляння приміток

3.8.6.Вставляння спеціальних знаків

3.9.      Робота з графічними об’єктами

3.9.1.Вставляння та збереження зображень

3.9.2.Створення рисунків

3.9.3.Автофіґури

3.9.4.Створення оформленого тексту за допомогою WordArt

3.10.       Додаткові можливості текстового процесора

3.10.1.Створення колонок

3.10.2.Порівняння документів

3.10.3.Створення змісту

3.11.       Сервісні функції текстового процесора

3.11.1.Автозаміна

3.11.2.Перевірка орфографії та граматики

3.11.3.Попередній перегляд документа

3.11.4.Друк. Основні параметри.

Запитання для повторення та контролю знань

Запитання для самоконтролю

 

Розділ 4. електронні таблиці

4.1.      Початкові навики роботи

4.1.1.Призначення програмного засобу Microsoft Excel

4.1.2.Запуск програми та робоча область

4.1.3.Первинний документ електронної таблиці

4.1.4.Робота з вікнами у Microsoft Excel

4.1.5.Налаштування інтерфейсу Excel

4.2.      Робота у табличному процесорі Microsoft Excel

4.2.1.Створення документа у Microsoft Excel

4.2.2.Зміна розмірів рядків та стовпців

4.2.3.Вставка та видалення елементів таблиці

4.2.4.Групування елементів таблиці

4.3.      Робота із даними у табличному процесорі

4.3.1.Введення даних у електронну таблицю

4.3.2.Виділення даних

4.3.3.Редагування даних

4.4.      Форматування електронної таблиці

4.4.1.Форматування даних

4.4.2.Задання масок форматів

4.4.3.Форматування клітинок

4.5.      Формули та функції у Microsoft Excel

4.5.1.Використання формул у Excel

4.5.2.Абсолютна та відносна адресація. Типи помилок.

4.5.3.Використання функцій

4.5.4.Сортування та фільтрування даних

4.6.      Друк даних у табличному процесорі

4.6.1.Налаштування параметрів документа

4.6.2.Попередній перегляд аркуша перед друком

4.6.3.Друк документа

4.7.      Розширені можливості табличного процесора

4.7.1.Імпорт даних у Microsoft Excel

4.7.2.Побудова діаграм

4.7.3.Редагування діаграми

4.7.4.Надбудови

Запитання для повторення та контролю знань

Запитання для самоконтролю

 

Розділ 5. бази даних/файлові системи

5.1.      Початкові навики роботи

5.1.1.Перші кроки з базами даних

5.1.2.Запуск Access та загальне вікно програми

5.2.      Робота з таблицями

5.2.1.Основні операції

5.2.2.Створення бази даних

5.2.3.Створення бази даних за допомогою шаблону

5.2.4.Створення таблиці за допомогою майстра

5.2.5.Ключове поле

5.2.6.Створення таблиці в режимі конструктора

5.2.7.Властивості таблиці

5.2.8.Введення даних у таблицю і її редагування

5.2.9.Зміна структури таблиці

5.2.10.Зв’язки між таблицями в базі даних

5.3.      Створення запитів бази даних

5.3.1.Типи запитів

5.3.2.Створення запиту

5.3.3.Вибір умов відбору записів у запиті

5.3.4.Використання фільтру

5.4.      Використання форм

5.4.1.Призначення форми при роботі з базою даних

5.4.2.Створення форми

5.4.3.Створення форми за допомогою майстра

5.4.4.Створення форми в режимі конструктора

5.5.      Формування звітів бази даних

5.5.1.Створення звіту

5.5.2.Налаштування параметрів роботи Access

5.5.3.Особливості друку

Запитання для повторення та контролю знань

Запитання для самоконтролю

 

РОЗДІЛ 6. електронні презентації

6.1.      Початкові навики роботи

6.1.1.Призначення програмного засобу Microsoft PowerPoint

6.1.2.Запуск та робоча область PowerPoint

6.1.3.Режими перегляду презентації

6.1.4.Налаштування інтерфейсу PowerPoint

6.2.      Робота в системі створення презентацій Microsoft PowerPoint

6.2.1.Способи створення презентацій

6.2.2.Майстер автозмісту

6.2.3.Нова презентація

6.2.4.Зразки типових презентацій

6.2.5.Відкривання презентації

6.3.      Основні операції зі слайдами Microsoft PowerPoint

6.3.1.Створення нових слайдів

6.3.2.Створення підсумкових слайдів

6.3.3.Сортування слайдів

6.4.      Робота із текстом

6.4.1.Введення тексту в презентацію

6.4.2.Редагування тексту

6.4.3.Пошук та заміна тексту в презентації

6.5.      Оформлення презентації Microsoft PowerPoint

6.5.1.Форматування шрифту презентації

6.5.2.Створення списків

6.5.3.Робота з графічними зображеннями

6.5.4.Оформлення елементів презентації

6.5.5.Шаблони оформлення та шаблони вмісту

6.5.6.Зразки оформлення

6.6.      Рисунки та діаграми

6.6.1.Рисовані об’єкти

6.6.2.Створення та редагування діаграм

6.6.3.Бібліотека діаграм

6.7.      Друк та анімаційні ефекти

6.7.1.Попередній перегляд презентації

6.7.2.Друк у PowerPoint

6.7.3.Анімаційні та звукові ефекти

6.8.      Налаштування та показ презентації

6.8.1.Налаштування презентації

6.8.2.Показ презентації

6.8.3.Засіб перегляду Microsoft PowerPoint

Запитання для повторення та контролю знань

Запитання для самоконтролю

 

РОЗДІЛ 7. Інформація і комунікації

7.1.      Початкові навички

7.1.1.Перші кроки в Інтернет

7.1.2.Основні поняття мережі

7.2.      Навігація по мережі

7.2.1.Використання Internet Explorer

7.2.2.Перехід за адресами

7.2.3.Збереження інформації

7.2.4.Зміна налаштувань браузера

7.3.      Пошук у мережі

7.3.1.Основні правила пошуку

7.4.      Закладки

7.4.1.Створення системи закладок та використання журналу

7.5.      Робота з електронною поштою

7.5.1.Загальні поняття

7.5.2.Використання Outlook Express

7.5.3.Зміна параметрів

7.6.      Обмін повідомленнями

7.6.1.Отримання електронної пошти

7.6.2.Організація повідомлень пошти

7.6.3.Створення та відправлення повідомлень

7.7.      Адресна книга

7.7.1.Основні можливості адресної книги

Запитання для повторення та контролю знань

Запитання для самоконтролю

            Список рекомендованої літератури

            Додатки

 

 

Кількість сторінок: 
390
Видавництво: 
Новий Світ — 2000