Організація просторів даних у складних інформаційних системах

Українська
Автор: 
Шаховська Наталія Богданівна
Спеціальність: 
05.13.06 – Інформаційні технології
Керівник (консультант): 
д.т.н., професор Пасічник В.В.
Рік захисту: 
2013
Вид дисертації: 
докторська
Анотація: 

У дисертаційній роботі вирішено важливу наукову проблему організації різнотипних джерел даних у простір даних з метою підвищення якості інтегрованих даних за допомогою використання розроблених теоретичних засад, системної методології та програмних засобів опрацювання множини інформаційних продуктів.

Здійснено аналіз проблеми подання та опрацювання різнотипних джерел даних. Обґрунтовано актуальність розв’язання цієї проблеми на основі введення нової абстракції керування даними – простору даних, що дозволило виділити невирішені раніше проблеми з опрацювання та консолідації даних з наперед невідомих джерел. Розроблено алгебричну систему сигнатури простір даних, яка складається з множини інформаційних продуктів, предикатів та операцій на них. Це дозволило розробити операції консолідації та пошуку даних з різнотипних джерел, структура даних яких наперед невідома. Розроблені методи та алгоритми використані для створення ряду інформаційно-аналітичних систем.