Організація баз даних: практичний курс

Автор(и): 
Берко А.Ю., Верес О.М.
Тип видання: 
навчальний посібник
Анотація: 

Навчальний посібник містить короткий курс матеріалу, необхідного для вивчення основних функціональних можливостей та практичного застосування СУБД MS Access для проектування баз даних, застосування і розробки прикладних засобів та інформаційних технологій на основі реляційних баз даних. 

Зміст: 

Вступ ..... 8

1. Бази даних та їх властивості ...... 9

2. Проектування таблиць ................ 33

3. Запити .......................................  57

4. Форми ....................................... 91

5. Звіти ......................................... 109

6. Макроси ..................................... 115

7. Мова програмування Visual Basic for Applications .... 121

8. Internet-засоби роботи з базами даних ..... 135

Вступ: 

Навчальний посібник містить короткий курс матеріалу, необхідного для вивчення основних функціональних можливостей та практичного застосування СУБД MS Access для проектування баз даних, застосування і розробки прикладних засобів та інформаційних технологій на основі реляційних баз даних. Посібник складається із восьми розділів, кожний з яких передбачає вивчення одного кола питань практичної роботи з базами даних. Кожний розділ містить короткі теоретичні відомості, необхідні пояснення та приклади застосування різних функціональних засобів СУБД. У додатку до посібника подається опис завдань для практичного засвоєння матеріалу чи проведення лабораторних робіт. Практичні завдання містять постановку задачі, послідов­ність виконання робіт, контрольні запитання, опис змісту звітів про виконану роботу. Посібник призначений для студентів та викладачів і має на меті забезпечити проведення практичних і лабораторних занять з курсів “Орга­нізація баз даних і знань”, “Системи баз даних і знань” , “Системи управління базами даних та їх прикладне програмне забезпечення” для студентів, які навчаються за базовими напрямами “Комп’ютерні науки”, “Прикладна лінгвістика”, “Комп’ютерна інженерія” та інші. Може бути використаний для самостійного вивчення СУБД MS Access або підвищення кваліфікації.

У посібнику подаються лише окремі ключові питання зі вказаних курсів, тому для більш детального вивчення автори радять звернутись до документації СУБД або літературних джерел, які вказані у списку. Основні принципові моменти, які розглядаються у навчальному посібнику, можуть бути реалізовані як у середовищі СУБД MS Access 2000 (2002) , так і, з незначними поправками, у середовищах сумісних з нею версій СУБД MS Access 95 чи MS Access 97.

Кількість сторінок: 
152
Видавництво: 
Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”
Рік: 
2003