Методи та засоби побудови веб-галерей з урахуванням інтересів користувача

Українська
Автор: 
Ришковець Юрій Володимирович
Спеціальність: 
01.05.03 – математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем
Керівник (консультант): 
д.т.н., професор Жежнич П.І.
Рік захисту: 
2013
Вид дисертації: 
кандидатська
Анотація: 

У дисертаційній роботі розв’язано важливу наукову задачу розробки методів і засобів побудови Веб-галерей з урахуванням інтересів користувача для підвищення адаптивності їхнього інформаційного наповнення інтересам користувача. Для розв’язання цієї задачі запропоновано означення понять Веб-галерея та інтерес користувача Веб-галереї, розроблено їхні моделі. Розроблено метод адаптивного формування структури Веб-галереї, який забезпечує динамічну класифікацію предметів на основі анкетування користувачів, що дає змогу формувати експозиції індивідуально для кожного користувача. Крім того, розроблено метод оцінювання якості Веб-галерей шляхом аналізу їхніх функціональних можливостей, який використовує нові критерії оцінки якості, що дає змогу визначити показники якості ISO/IEC 25010. Удосконалено процес побудови експозицій на основі пошукових запитів за рахунок опрацювання нечітких часових даних та врахування результатів класифікації предметів Веб-галереї. Також розроблено засоби консолідації інформаційного наповнення Веб-галерей на основі XSLT-технології.
Розроблено програмний комплекс Веб-галерея, який використовує розроблені методи для адаптивного формування структури Веб-галереї індивідуально для кожного користувача.
Ключові слова: Веб-галерея, інтерес користувача, якість Веб-галереї, адаптивна Веб-галерея, XSLT.