МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ПІДВИЩЕННЯ ЖИТТЄЗДАТНОСТІ ВЕБ-САЙТУ ЯК ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОДУКТУ

Українська
Автор: 
Вовк Олена Борисівна
Спеціальність: 
05.13.06 - інформаційні технології
Керівник (консультант): 
д.т.н., професор Шаховська Н.Б.
Рік захисту: 
2013
Вид дисертації: 
кандидатська
Анотація: 

В роботі представлено розроблення методів визначення та розрахунку характеристик веб-сайту як інформаційного продукту, побудова послідовностей зміни його станів з врахуванням факторів ризику, подовження тривалості життєвого циклу і, як наслідок, підвищення його життєздатності.