Методи та засоби мультимедійних інформаційних систем

Автор(и): 
Басюк Т.М., Жежнич П.І.
Тип видання: 
навчальний посібник
Анотація: 

Розглянуто питання побудови та функціонування сучасних мультимедійних інформаційних систем, які формують інформаційну складову сучасного суспільства. Розкрито особливості понять “мультимедійна система”, “мультимедійний продукт”, “мультимедійні мережі та сервіси”, “мультимедійне програмне забезпечення”.
Для студентів вищих навчальних закладів, які хочуть поліпшити свої знання в мультимедійних інформаційних системах. Може бути корисним користувачам комп’ютерів та спеціалістам з інформаційних технологій.

Зміст: 

ЗМІСТ

Передмова

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. Поняття мультимедіа технології та Мережі

 1. Мультимедіа технології в сучасному житті
  1. Поняття мультимедіа та основні види
  2. Мультимедійні інформаційні системи
  3. Функції та задачі мультимедійних інформаційних систем
  4. Переваги мультимедійного представлення інформації
 2. Мультимедіа продукти
  1. Компоненти мультимедіа продуктів
  2. Види мультимедіа продуктів
  3. Етапи розробки мультимедіа продуктів
 3. Стандарти в галузі мультимедійних інформаційних систем
  1. Історія розвитку стандартизації мультимедіа систем
  2. Розвиток потокового опрацювання інформації
  3. Вимоги до середовища передачі даних мультимедійних мереж
 4. Мультимедійні інформаційні мережі
  1. Типи мереж передачі даних
  2. Підтримка мультимедіа трафіку реального часу в Інтернет
  3. Сервіси передачі мультимедійної інформації
  4. Інтегровані сервіси передачі мультимедійної інформації

Запитання для повторення та контролю знань

Запитання для самоконтролю

 

РОЗДІЛ 2. АПАРАТНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

2.1. Засоби опрацювання даних мультимедіа

2.2. Пристрої відображення інформації

2.2.1. Монітори на електронно-променевій трубці (Cathode Ray Tube – CRT)

2.2.2.Монітор на рідких кристалах (Liquid Crystal Display – LCD).

2.2.3. Монітори на органічних світлодіодах (Organic Light-Emitting Diode –  OLED)

2.2.4. Плазмові панелі (Plasma Display Panel – PDP)

2.2.5. Сенсорні екрани

2.2.6. Стереоскопічні 3D монітори

2.2.7. Мультиоглядові  3D монітори.

2.2.8. Голографічні 3D монітори

2.2.9. Волюметричні 3D монітори.

2.3. Проекційні засоби

2.3.1. Оверхед-проектори (графопроектор, кодоскоп)

2.3.2.Епіпроектор (епіскоп)

2.3.3. Слайд-проектор

2.3.4. Діапроекційні проектори

2.4. Відеостіна

2.4.1. CRT-технологія побудови відеостіни

2.4.2. LCD-технологія побудови відеостіни

2.4.3. D-ILA-технологія побудови відеостіни

2.4.4. DLP технологія побудови відеостіни

2.4.5. Світлодіодна технологія побудови відеостіни

2.4.6. Лазерна проекція побудови відео стіни.

2.5. Електронні дошки

2.5.1. Сенсорна аналогово-резистивна технологія.

2.5.2. Електромагнітна технологія

2.5.3. Лазерна технологія.

2.5.4. Ультразвукова/інфрачервона технологія.

2.6. Засоби введення текстової та графічної інформації

2.6.1. Клавіатура

2.6.2. Маніпулятор миша

2.6.3. Графічний планшет

2.6.4. Сканери

2.7. Засоби виведення мультимедійної інформації

2.7.1. Голографічні засоби виведення

2.7.2. Матричні принтери (Serial Impact Dot Matrix – SIDM).

2.7.3. Струменеві принтери (Ink Jet Printers)

2.7.4. Лазерні принтери (laser printer).

2.7.5. Сублімаційні принтери

2.7.6. 3D-принтери

2.7.7. Плотери

2.8. Пристрої запам’ятовування мультимедійної інформації

2.8.1. Накопичувачі на жорстких магнітних дисках

2.8.2. Накопичувачі на компакт дисках

2.8.3. Галографічні накопичувачі

2.8.4. Накопичувачі на флеш пам’яті

2.8.5. SSD накопичувачі

Запитання для повторення та контролю знань

Запитання для самоконтролю

 

РОЗДІЛ 3. СКЛАДОВА МУЛЬТИМЕДІА СИСТЕМ – ТЕКСТ

3.1.Мультимедіа технології та текст

3.1.1. Поняття тексту та його форми

3.1.2. Види текстової інформації

3.1.3. Способи розробки типології текстів

3.2. Способи введення текстів

3.2.1. Стандарти кодувань української абетки

3.2.2. Засоби для введення тексту

3.2.3. Засоби для розпізнавання тексту

3.3. Засоби для створення мультимедійних видань

3.3.1. Програми для створення мультимедіа-презентацій

3.3.2. Авторські системи

3.3.3. Етапи розробки мультимедіа-видань

3.3.4. Основні формати текстових файлів

3.4. Застосування засобу Adobe Acrobat для створення мультимедіа продукту

3.4.1. Загальні положення процесу створення видань

3.4.2. Ідентифікація створених документів

3.4.3. Налаштування початкового вигляду документа та закладок

3.4.4. Робота з мультимедійними інтернет ресурсами

3.4.5. Робота з електронними книгами

3.4.6. Захист мультимедійних книг з допомогою AdobeAcrobat

3.4.7. Сертифікація файлу

3.4.8. Захист файлів з допомогою паролю

Запитання для повторення та контролю знань

Запитання для самоконтролю

 

РОЗДІЛ 4. СКЛАДОВА МУЛЬТИМЕДІА СИСТЕМ – ГРАФІКА

4.1. Графіка. Визначення. Історія виникнення.

4.1.1.Поняття графіки та її основні види

4.1.2. Офорт

4.1.3.Ксилографія

4.1.4.Мідьорит

4.1.5. Літографія

4.2. Растрова графіка

4.2.1. Загальні положення растрової графіки

4.2.2. Колірні моделі засобів мультимедіа

4.2.3. Програмне забезпечення растрової графіки

4.2.4. Формати растрової графіки

4.2.5. Алгоритми стиснення зображень у растровій графіці

4.3. Векторна графіка

4.3.1. Загальні положення векторної графіки

4.3.2. Об’єкти векторної графіки

4.3.3. Програмне забезпечення векторної графіки

4.3.4. Формати векторної графіки

4.4. Фрактальна графіка

4.4.1. Загальні положення векторної графіки

4.4.2. Самоподібні множини фракталів

4.4.3. Алгоритм фрактального стиснення

4.4.4. Програмне забезпечення фрактальної графіки

4.5 Тривимірна графіка

4.5.1. Загальні положення тривимірної графіки

4.5.2. Етапи створення тривимірних зображень

4.5.3. Програмне забезпечення тривимірної графіки

Запитання для повторення та контролю знань

Запитання для самоконтролю

 

РОЗДІЛ 5. СКЛАДОВА МУЛЬТИМЕДІА СИСТЕМ – ЗВУК

5.1. Основні властивості звукової інформації

5.1.1. Поняття звуку та його залежність від частоти

5.1.2. Поняття гучності та її рівень

5.1.3.Адаптація слуху

5.1.4. Основні властивості звуку

5.2. Звукові сигнали

5.2.1. Поняття та динамічний діапазон

5.2.2. Параметри, що характеризують звуковий тракт

5.2.3. Частотний діапазон і спектри

5.3. Робота зі звуком.

5.3.1. Аналогове–цифрове перетворення

5.3.2. Дискретизація

5.3.3. Квантування

5.3.4. Передискретизація (оверсемплінг

5.3.5. Цифро–аналогове перетворення

5.3.6. Методи синтезу звуку

5.4. Стиснення звукової інформації

5.4.1. Загальні положення

5.4.2. Система покращення кодування звуку ААС.

5.4.3. Тривимірний звук

5.5. Стандарти звуку та формати файлів

5.5.1. Стандарт MPEG–4

5.5.2 Метод стиснення звуку Ogg Vorbis

5.5.3. Метод стиснення звуку MusePack

5.5.4. Формат Windows Media Audio (WMA)

5.5.5 Формат стиснення звуку РАС

5.5.5. WAVE та MIDI формати

5.5.6. MOD, RealAudio та SSEYO Koan формати

5.6. Програмні та апаратні засоби обробки звуку

5.6.1. Динамічна обробка звукових сигналів

5.6.2. Частотна обробка звукових сигналів

5.6.3. Фільтри плавного підйому і спаду АЧХ

5.6.4. Фільтри зрізу і присутності

5.6.5. Еквалайзери

5.7. Пристрої для роботи із звуковою та відеоінформацією

5.7.1. Звукова карта

5.7.2. Зовнішній синтезатор

5.7.3. Мікрофон

5.8. Методи і пристрої для створення спеціальних звукових ефектів

5.8.1. Ефект ділей (Delay/Echo)

5.8.2. Ефект хорус (Chorus)

5.8.3. Ефекти фленжер (Flanger) та фейзер (Phaser)

5.8.4. Вокалстрессор та ексайтер

5.8.5. Програмне забезпечення для створення та обробки звуку

Запитання для повторення та контролю знань

Запитання для самоконтролю

 

РОЗДІЛ 6. СКЛАДОВА МУЛЬТИМЕДІА СИСТЕМ – ВІДЕО

6.1. Поняття аналогового відеосигналу та його функції

6.1.1. Параметр кадрова частота

6.1.2. Стандарт розкладання телебачення

6.1.3. Роздільна здатність

6.1.4. Співвідношення сторін екрану

6.1.5.Аналогові телевізійні стандарти

6.2. Цифровий відеозапис та телебачення

6.2.1. Система цифрової передачі даних YCbCr

6.2.2. Якість відео даних

6.2.3. Поняття бітрейту

6.2.4. Передумови стиснення відео

6.2.5. Цифрові телевізійні стандарти

6.2.6. Технології та стандарти мобільного телебачення

6.3. Комп’ютерна анімація

6.3.1. Особливості реалізації анімації

6.3.2. Віртуальна реальність

6.3.3 Способи створення стереозображень

6.3.4. Технологія відеомонтажу

6.4. Підходи до стиснення відеоінформації

6.4.1. Види стиснення інформації

6.4.2. Стандарти кодування відео MPEG

6.4.3. Специфікації SVG, VRML та SMIL

6.4.4. Дефекти відеозображень при використанні стиснення MPEG

6.5. Засоби відображення відеоінформації

6.5.1. Графічна карта

6.5.2. Стандарти відео роз’ємів

6.5.3. Програмне забезпечення для графічних карт

6.5.4. Відеокамера

6.5.5. Програмне забезпечення відео

6.5.6. Основні формати відеокодеків

Запитання для повторення та контролю знань

Запитання для самоконтролю

 

РОЗДІЛ 7.МУЛЬТИМЕДІА МЕРЕЖІ. СТАНДАРТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ.

7.1. Розширення стуку протоколів TCP / IP для підтримки

       функціональних вимог мультимедійних додатків

7.1.1. Підтримка мультикасту

7.1.2. Керування сесіями при передачі даних

7.1.3. Безпека передавання мультимедіа інформацї

7.1.4.Мобільність при передачі даних

7.1.5. Рекомендації з пересилання даних H.323

7.1.6. Session Initiation Protocol (SIP)

7.2. Протокол передачі мультимедійних даних RTP

7.2.1. Базові принципи протоколу RTP

7.2.2. Стандарти пов’язані з RTP протоколом

7.2.3.Сесії та структура пакету в RTP

7.2.4.Транслятори і міксери

7.3. Опис мультимедійного протоколу RTCP

7.3.1. Основні компоненти RTCP

7.3.2. Формат пакетів протоколом RTCP

7.3.3. Безпека та конфіденційність даних, що передаються

7.3.4. Перевірка коректності переданих даних

7.3.5. База даних учасників сесії мультимедіа передачі

7.3.7. Управління характеристиками часу

7.4.Захоплення мультимедіа, відтворення і керування

7.4.1. Поведінка відправника мультимедіа

7.4.2. Захоплення мультимедіа і стиск

7.4.3. Генерація пакетів RTP

7.4.4 Поведінка одержувача

7.4.5. Отримання мультимедіа пакетів

7.4.6. Буферизація, декодування, змішування та відтворення мультимедіа

7.5. Синхронізація даних мультимедіа

7.5.1. Поведінка відправника

7.5.2. Поведінка одержувача

7.5.3. Компенсація втрат даних мультимедіа

7.5.4. Компенсація втрат зображення

7.5.5. Пряме виправлення помилок

7.5.5. Повторна передача та контроль перевантажень

Запитання для повторення та контролю знань

Запитання для самоконтролю

ВІДПОВІДІ НА ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

Глосарій термінів

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

Кількість сторінок: 
428
Видавництво: 
Видавництво Львівської політехніки