МЕТОДИ І ЗАСОБИ ОПРАЦЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ В СИСТЕМАХ ЕЛЕКТРОННОЇ КОНТЕНТ-КОМЕРЦІЇ

Українська
Автор: 
Висоцька Вікторія Анатоліївна
Спеціальність: 
05.13.06 – Інформаційні технології
Керівник (консультант): 
д.т.н., професор Берко А.Ю.
Рік захисту: 
2014
Вид дисертації: 
кандидатська
Анотація: 

Висоцька В.А. Методи і засоби опрацювання інформаційних ресурсів в системах електронної контент-комерції. – На правах рукопису.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології. Національний університет «Львівська політехніка» Міністерства освіти і науки України, Львів, 2014.

Дисертацію присвячено питанням розроблення методів та програмних засобів опрацювання інформаційних ресурсів в системах електронної контент-комерції. Вдосконалена класифікація систем електронної контент-комерції. Розроблено формальний опис системи електронної контент-комерції та процесу опрацювання комерційного контенту. Вдосконалена структура систем електронної контент-комерції.

Сформульовано новий підхід застосування та впровадження бізнес-процесів для побудови систем електронної контент-комерції. Розроблено методи формування управління та технічного супроводу комерційного контенту. Розроблено програмні засоби формування, управління та технічного супроводу комерційного контенту. Розроблено методи проектування і реалізації системи електронної контент-комерції на прикладах Інтернет-газети та Інтернет-журналу, які відображають результати теоретичних досліджень.

З позиції системного підходу проведено застосування принципів опрацювання інформаційних ресурсів в системах електронної контент-комерції для реалізації життєвого циклу комерційного контенту, що дало змогу розробити методи формування, управління та супроводу комерційного контенту. Проаналізовано основні проблеми електронної комерції та функціональних сервісів управління комерційним контентом.

Розроблено метод формування комерційного контенту для скорочення часу та зменшення ресурсів виробництва контенту, що дає можливість створити засоби опрацювання інформаційних ресурсів та реалізувати підсистему автоматичного формування комерційного контенту.

Створено метод управління комерційним контентом для скорочення часу та зменшення ресурсів продажу контенту, що дає можливість реалізувати підсистему управління комерційним контентом.

Реалізовано метод супроводу комерційного контенту для скорочення часу та зменшення ресурсів аналізу цільової аудиторії системи електронної контент-комерції, що дає можливість розробити підсистему супроводу комерційного контенту.

Ключові слова: контент, комерційний контент, інформаційний ресурс, бізнес-процес, система управління контентом, життєвий цикл контенту, Інтернет-газета, система електронної контент-комерції.