ENGLISH FOR COMPUTER SCIENCE STUDENTS

Автор(и): 
О.Вовк, О.Кулина
Тип видання: 
навчальний посібник
Анотація: 

Посібник призначений для вивчення англійської мови за професійним спрямуванням для студентів вищих навчальних закладів IT спеціалізацій / комп’ютерних спеціальностей, зокрема, для студентів 2-го року навчання спеціальності 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» як навчальний матеріал із дисципліни «Англійська мова в інформаційних технологіях».

Посібник можна використовувати на аудиторних заняттях з англійської мови та для самостійного вивчення студентами.

Зміст: 

INTRODUCTION ..................................................................................................................................5

ВСТУП ...................................................................................................................................................6

PART ONE. STUDENT’S BOOK..........................................................................................................7

Unit 1. WORKING WITH COMPUTERS ............................................................................................7

Unit 2. SOFTWARE ENGINEERING.................................................................................................13

Unit 3. MULTIMEDIA.........................................................................................................................19

Unit 4. RECENT DEVELOPMENTS IN IT........................................................................................24

Unit 5. THE INTERNET......................................................................................................................30

Unit 6. COMMUNICATIONS SYSTEMS...........................................................................................34

Unit 7. DATA AND COMPUTER SECURITY...................................................................................43

Unit 8. FAMOUS PEOPLE IN COMPUTING....................................................................................51

Unit 9. ELECTRONIC PUBLISHING ................................................................................................60

Unit 10. MACHINE LEARNING.........................................................................................................73

PART TWO. WORK BOOK................................................................................................................80

Unit 1. WORKING WITH COMPUTERS ..........................................................................................80

Unit 2. SOFTWARE ENGINEERING.................................................................................................84

Unit 3. MULTIMEDIA.........................................................................................................................88

Unit 4. RECENT DEVELOPMENTS IN IT........................................................................................91

Unit 5. THE INTERNET......................................................................................................................93

Unit 6. COMMUNICATIONS SYSTEMS...........................................................................................97

Unit 7. DATA AND COMPUTER SECURITY.................................................................................101

Unit 8. FAMOUS PEOPLE IN COMPUTING..................................................................................103

Unit 9. ELECTRONIC PUBLISHING ..............................................................................................106

Unit 10. MACHINE LEARNING.......................................................................................................108

TRANSLATION PRACTICE............................................................................................................111

TOPICS FOR PRESENTATION.......................................................................................................114

INFORMATION RESOURCES ........................................................................................................115

Unit 1. WORKING WITH COMPUTERS ........................................................................................115

Unit 2. SOFTWARE ENGINEERING...............................................................................................115

Unit 3. MULTIMEDIA.......................................................................................................................115

Unit 4. RECENT DEVELOPMENTS IN IT......................................................................................116

Unit 5. THE INTERNET....................................................................................................................117

Unit 6. COMMUNICATIONS SYSTEM...........................................................................................118

Unit 7. DATA AND COMPUTER SECURITY.................................................................................118 

Unit 8. FAMOUS PEOPLE IN COMPUTING..................................................................................119

Unit 9. ELECTRONIC PUBLISHING...............................................................................................120

Unit 10. MACHINE LEARNING.......................................................................................................120

GRAMMAR RESOURCES................................................................................................................122

Unit 1. WORKING WITH COMPUTERS ........................................................................................122

Unit 2. SOFTWARE ENGINEERING...............................................................................................123

Unit 3. MULTIMEDIA.......................................................................................................................123

Unit 4. RECENT DEVELOPMENTS IN IT......................................................................................124

Unit 5. THE INTERNET ...................................................................................................................124

Unit 6. COMMUNICATIONS SYSTEMS ........................................................................................126

Unit 7. DATA AND COMPUTER SECURITY .................................................................................128

Unit 8. FAMOUS PEOPLE IN COMPUTING..................................................................................129

Unit 9. ELECTRONIC PUBLISHING...............................................................................................130

Unit 10. MАCHINE LEARNING.......................................................................................................132

TABLE OF IRREGULAR VERBS....................................................................................................133 VOCABULARY..................................................................................................................................134

Unit 1. WORKING WITH COMPUTERS ........................................................................................134

Unit 2. SOFTWARE ENGINEERING...............................................................................................134

Unit 3. MULTIMEDIA.......................................................................................................................135

Unit 4. RESENT DEVELOPMENTS IN IT.......................................................................................136

Unit 5. THE INTERNET ....................................................................................................................137

Unit 6. COMMUNICATIONS SYSTEMS.........................................................................................137

Unit 7. DATA AND COMPUTER SECURITY .................................................................................138 

Unit 8. FAMOUS PEOPLE IN COMPUTING..................................................................................139

Unit 9. ELECTRONIC PUBLISHING...............................................................................................139

Unit 10. MACHINE LEARNING.......................................................................................................140

CONTENTS ........................................................................................................................................141 

Вступ: 

Зміст посібника передбачає вивчення різнотипних англомовних текстів за тема- тичними розділами. Вибірку текстів становлять статті з відповідних секцій британської газети «The Guardian» та журналу «Research EU» (2009–2015). До текстів розроблено комплекс вправ для формування навичок та вмінь розуміти, аналізувати та опрацьовувати тексти професійно-орієнтованої автентичної літератури англійською мовою. Окрім того, подано теорію граматичних тем із практичними завданнями відповідно до розділу. Слухання передбачає формування вмінь сприймати та розуміти повідомлення. Уривки програм з подкасту Software Engineering Radio та відеоуроків з IT-технологій є основою для розроблення аудіозавдань відповідно до тематичних розділів підручника. Перспектива працевлаштування є важливою для студентів українських вишів. Посібник дає практичні поради складання резюме та супровідного листа, а також проходження співбесіди під час влаштування на роботу. Практичні завдання відповідають визнаним та ефективним методикам вивчення англійської мови та спрямовані на розвиток усної та писемної компетенції в межах тематичних розділів. Крім того, посібник містить англо-український тематичний словник, розроблений відповідно до тематичних розділів. Словник допоможе студентам вивчити спеціалізовану лексику та застосувати її до виконання професійно-орієнтованих завдань. Низку термінів у словнику запозичено з «Англійсько-українського глосарію виробів Microsoft» за редакцією доктора технічних наук, професора Богдана Рицара (2006). Посібник призначений для вивчення англійської мови за професійним спрямуванням для студентів вищих навчальних закладів IT-спеціалізацій / комп’ютерних спеціальностей, зокрема, для студентів 2-го року навчання спеціальності 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» як навчальний матеріал із дисципліни «Англійська мова в інформаційних технологіях». Посібник можна використовувати на аудиторних заняттях з англійської мови та для самостійного вивчення студентами

Кількість сторінок: 
144
Видавництво: 
Видавництво "Львівської політехніки"
Рік: 
2016