Дисертації

Вид дисертації Автор Назва Спеціальність Автореферат Керівник (консультант) Ріксортувати за зростанням
кандидатська Назарук Марія Володимирівна Інформаційні технології моделювання освітнього соціокомунікаційного середовища великого міста 05.13.06 – Інформаційні технології Microsoft Office document icon Автореферат д.т.н., професор Пасічник В.В. 2018
кандидатська Веретеннікова Наталія Вячеславівна Електронне бібліотечно-інформаційне забезпечення наукової діяльності вищих навчальних закладів 27.00.03 – Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство PDF icon Автореферат Кунанець Наталія Едуардівна 2017
кандидатська Оборська Оксана Володимирівна МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ МОДЕЛЮВАННЯ ПЕТЛІ БОЙДА У ВІЙСЬКОВИХ ЗАСТОСУВАННЯХ З ВИКОРИСТАННЯМ ОНТОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ 01.05.03 – математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем PDF icon Автореферат д.т.н., професор Литвин В.В. 2016
кандидатська Лозинська Ольга Володимирівна СИСТЕМА КОМП’ЮТЕРНОГО ПЕРЕКЛАДУ УКРАЇНСЬКОЇ ЖЕСТОВОЇ МОВИ З ВИКОРИСТАННЯМ ГРАМАТИЧНО ДОПОВНЕНОЇ ОНТОЛОГІЇ 10.02.21 – структурна, прикладна та математична лінгвістика PDF icon Автореферат д.т.н., професор Пасічник В.В. 2016
кандидатська Демчук Андрій Богданович МАТЕМАТИЧНЕ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОДАННЯ ВІДЕОКОНТЕНТУ ДЛЯ ОСІБ З ВАДАМИ ЗОРУ 01.05.03 – математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем PDF icon Автореферат д.т.н., професор Литвин В.В. 2015
докторська Буров Євген Вікторович Методи та засоби побудови програмних систем на основі онтологічних моделей задач 01.05.03 – математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем PDF icon Автореферат д.т.н., професор Пасічник В.В. 2015
кандидатська Висоцька Вікторія Анатоліївна МЕТОДИ І ЗАСОБИ ОПРАЦЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ В СИСТЕМАХ ЕЛЕКТРОННОЇ КОНТЕНТ-КОМЕРЦІЇ 05.13.06 – Інформаційні технології PDF icon Автореферат д.т.н., професор Берко А.Ю. 2014
кандидатська Вовк Олена Борисівна МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ПІДВИЩЕННЯ ЖИТТЄЗДАТНОСТІ ВЕБ-САЙТУ ЯК ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОДУКТУ 05.13.06 - інформаційні технології Microsoft Office document icon Автореферат д.т.н., професор Шаховська Н.Б. 2013
докторська Шаховська Наталія Богданівна Організація просторів даних у складних інформаційних системах 05.13.06 – Інформаційні технології PDF icon Автореферат д.т.н., професор Пасічник В.В. 2013
кандидатська Ришковець Юрій Володимирович Методи та засоби побудови веб-галерей з урахуванням інтересів користувача 01.05.03 – математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем PDF icon Автореферат д.т.н., професор Жежнич П.І. 2013
докторська Литвин Василь Володимирович МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ПОБУДОВИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ СИСТЕМ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ НА ОСНОВІ АДАПТИВНИХ ОНТОЛОГІЙ 01.05.03 – математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем PDF icon Автореферат д.т.н., професор Пасічник В.В. 2012
кандидатська Чирун Любомир Вікторович Розробка методів апроксимації трансферних функцій з використанням неперервних дробів в системах синтезу мови 01.05.02 – Математичне моделювання та обчислювальні методи PDF icon Автореферат д.т.н., професор Русин Б.П. 2007