Бакалаврський рівень

126 «Інформаційні системи та технології»

Забезпечити студентам здобуття поглиблених теоретичних та практичних знань, умінь та розуміння з інформаційних систем та технологій (ІСТ), що сприяють соціальній стійкості й мобільності випускника на ринку праці, а також дасть їм можливість ефективно виконувати завдання інноваційного характеру відповідного рівня професійної діяльності, яка орієнтована на дослідження й розв’язання складних задач проектування, розгортання, інтегрування та тестування, впровадження і експлуатацію ІСТ у різних галузях людської діяльності, національної економіки та виробництва.

Українська

124 «Системний аналіз»

Фахівці з системного аналізу проектують, створюють й експлуатують комп’ютерні системи  аналізу, прогнозування, управління та проектування динамічних процесів в макроекономічних, технічних, технологічних, екологічних і фінансових об’єктах, здійснюють аналіз бізнес-процесів з погляду їхньої подальшої автоматизації, розробляють технічні завдання та специфікації, тестують програмне забезпечення, формують аналітичні звіти.

Українська

122 «Комп’ютерні науки»

Студенти отримують знання, вміння та навички з проектування і впровадження сучасних інформаційних систем та технологій, систем підтримки прийняття рішень в економіко-виробничих та бізнесових системах, математичних та інтелектуальних методів аналізу бізнес-процесів, методів та комп’ютерних засобів прогнозування в бізнесі, інвестуванні, страхуванні та кредитуванні.

Українська