124 "Системний аналіз" (бакалаврський рівень)

Українська

На відміну від унітарних спеціальностей, системний аналіз належить до категорії універсальних. Універсальність спеціальності обумовлена унікальною освітньою програмою, що базується на прикладних математичних дисциплінах, сучасних інформаційних технологіях і спеціальних дисциплінах, орієнтованих на вивченні сучасної теорії управління, теорії ухвалення рішень і методів математичного і комп’ютерного моделювання, широкого спектру техніко-економічних, соціальних, фінансових, екологічних, політичних процесів.

Така освіта дозволяє здійснювати підготовку студентів, що легко адаптуються до виробничої діяльності на IT підприємствах різного рівня, фінансових установах, високотехнологічних виробничих комплексах, аналітичних відділах установ державного управління, екологічних і енергетичних об’єктах та багато ін.

Випускники спеціальності «Системний аналіз» досконало володіють сучасними мовами та засобами програмування, а також потужними прикладними програмами, що дозволить з урахуванням прикладної математичної підготовки успішно конкурувати з випускниками інших освітніх напрямів комп’ютерного профілю.

Фахівці з системного аналізу проектують, створюють й експлуатують комп’ютерні системи  аналізу, прогнозування, управління та проектування динамічних процесів в макроекономічних, технічних, технологічних, екологічних і фінансових об’єктах, здійснюють аналіз бізнес-процесів з погляду їхньої подальшої автоматизації, розробляють технічні завдання та специфікації, тестують програмне забезпечення, формують аналітичні звіти.

Професія та сфера діяльності випускників

Банки, фондові, валютні та товарні біржі, аналітичні відділи міністерств, податкові інспекції, відділи валютних, товарних і фондових ринків, Міністерство фінансів України і Міністерство економіки України, аналітичні відділи спецслужб, пенсійні фонди, центри проектування баз даних, розроблення автоматизованих систем.