122 "Комп’ютерні науки" (бакалаврський рівень)

Українська

Студенти отримують знання, вміння та навички з проектування і впровадження сучасних інформаційних систем та технологій, систем підтримки прийняття рішень в економіко-виробничих та бізнесових системах, математичних та інтелектуальних методів аналізу бізнес-процесів, методів та комп’ютерних засобів прогнозування в бізнесі, інвестуванні, страхуванні та кредитуванні.

Професія та сфера діяльності випускників

Комерційні фірми, проектні організації, комерційні банки та біржі, інвестиційні компанії, фірми-розробники програмних продуктів для економіки та бізнесу, інформаційні підрозділи Державної податкової служби, органи державної статистики, інформаційні підрозділи структур державної адміністрації, інші установи та організації як провідні спеціалісти з розроблення і застосування інтелектуальних систем опрацювання інформації та комп'ютерних систем підтримки прийняття рішень в проектуванні, розробленні, налагодженні та використанні інформаційних технологій та автоматизованих інформаційних систем для корпорацій, фінансово-кредитних установ, банків та ін.