Положення та накази

Українська
ДолученняРозмір
PDF icon Стратегічний план розвитку НУ ЛП до 2025 р.916.19 КБ
PDF icon Правила внутрішнього розпорядку НУЛП268.43 КБ
PDF icon Організаційна структура НУЛП71.38 КБ
PDF icon Положення про конкурсний відбір претендентів на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників у НУЛП560.75 КБ
PDF icon Положення про підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних працівників НУЛП261.15 КБ
PDF icon Положення про формування та реалізацію індивідуальних планів студентів508.11 КБ
PDF icon Порядок вибору студентами навчальних дисциплін527.42 КБ
PDF icon Положення про організацію освітнього процесу в НУЛП670.65 КБ
PDF icon Положення про академічну мобільність598.16 КБ
PDF icon Положення про організацію проведення практики студентів695.9 КБ
PDF icon Положення про організацію і контроль самостійної позааудиторної роботи студентів520.51 КБ
PDF icon Положення про науково-дослідну роботу студентів543.14 КБ
PDF icon Положення про прийом на навчання за освітньо-професійними та освітньо-науковими програмами підготовки магістрів до університету2.38 МБ
PDF icon Положення про організацію та проведення поточного і семестрового контролю результатів навчання студентів609.42 КБ
PDF icon Порядок перезарахування (зарахування) навчальних дисциплін чи інших компонентів навчального плану661.94 КБ
PDF icon Положення про матеріальне заохочення науково-педагогічних, педагогічних, наукових та інженерно-технічних працівників і докторант373.48 КБ
PDF icon Положення про академічну доброчесність401.44 КБ
PDF icon Положення про Віртуальне навчальне середовище311.54 КБ
PDF icon Положення про дистанційне навчання630.39 КБ
PDF icon Положення про матеріальне заохочення (нове)473.48 КБ
PDF icon Положення про рейтингування кафедр469.16 КБ